Zapraszamy na obiekty

Hala Widowiskowo-Sportowa "Azoty"
Kryta Pływalnia
Stadion Sportowy "Kuźniczka"
Wodne oKKo

GAZ-SYSTEM na piątkę!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu oraz Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza do udziału w Biegu GAZ-SYSTEM na piątkę!

W tym roku biegniemy tę samą trasą....ale w przeciwnym kierunku, podejmujecie wyzwanie?

ZAPISY NA BIEG GŁÓWNY: https://time-sport.pl/bieg/6991

ZAPISY BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY: https://time-sport.pl/bieg/6993

Gaz-System na piątkę! wchodzi w skład Biegowego Grand Prix w Kędzierzynie-Koźlu. 

PROGRAM MINUTOWY:

godz. 10.15 BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY UDZIAŁ DZIECI W BIEGU JEST BEZPŁATNY

godz. 12.00 BIEG GŁÓWNY

 

Strona internetowa www.gaz-system.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle, Tworóg – Kędzierzyn-Koźle oraz Interkonektora Polska – Czechy, których trasa przebiegać będzie przez obszar Kędzierzyna-Koźla.

Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Górnego i Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny. Gminy, na terenie których zlokalizowane będą gazociągi, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Gazociągi relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg – Kędzierzyn-Koźle oraz Interkonektor Polska – Czechy będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o inwestycjach i znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się w zakładkach oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A.: http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-kedzierzyn-kozle/,  http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-kedzierzyn-kozle/, http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/interkonektor-polska-czechy/ .

Interkonektor Polska – Czechy  w listopadzie 2014 roku został zakwalifikowany do unijnego dofinansowania w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”( CEF - Connecting Europe Facility). Natomiast budowa gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest planowana do współfinansowania przez Unię Europejską.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

 

2022

WYNIKI BIEG NA 5 KM