Zapraszamy na obiekty

Hala Widowiskowo-Sportowa "Azoty"
Kryta Pływalnia
Stadion Sportowy "Kuźniczka"
Wodne oKKo

ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY MOSIR KĘDZIERZYN-KOŹLE

« wróć

Celem wdrażanych wytycznych jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa klientów oraz pracowników MOSiR.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY MOSIR KĘDZIERZYN-KOŹLE

WODNE OKKO  (STREFA BASENÓW, STREFA SAUN, GROTA SOLNA) - ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

SAUNY – ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

KRYTA PŁYWALNIA – ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

HALA SPORTOWA „ŚRÓDMIEŚCIE”

 HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „AZOTY”

 1. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może brać udział jednocześnie do 250 osób, limit ten nie odnosi się do osób prowadzących zawody/zajęcia/wydarzenia sportowe. Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
 2. Korzystający zgłaszają swoją obecność u pracownika MOSiR.
 3. Obowiązek zachowania dystansu społecznego.
 4. Małoletni do ukończenia 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej dorosłej osoby.
 5. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku.
 6. Istnieje możliwość korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego.
 7. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
 8. Obowiązują 15 minutowe odstępy między wychodzącymi i wchodzącymi uczestnikami zajęć/wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu.

KRĘGIELNIA: otwarta

SIŁOWNIE:  otwarte z ograniczeniami

 1. Z siłowni mogą korzystać osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studenci i uczniowie – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
 2. Dla klientów indywidualnych siłownie są zamknięte.
 3. Korzystający zgłaszają swoją obecność u pracownika MOSiR.
 4. Zalecane jest zachowanie dystansu społecznego.
 5. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby uprawiające sport.
 6. Istnieje możliwość korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego.
 7. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
 8. Obowiązują 15 minutowe odstępy między wychodzącymi i wchodzącymi.

STADIONY SPORTOWE:

 1. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może brać udział jednocześnie do 250 osób, limit ten nie odnosi się do osób prowadzących zawody/zajęcia/wydarzenia sportowe. Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
 2. Uczestnicy dokonują rezerwacji oraz zgłaszają swoją obecność u pracownika MOSiR.
 3. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
 4. Małoletni do ukończenia 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej dorosłej osoby.
 5. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku.
 6. Istnieje możliwość korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego.
 7. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
 8. Obowiązują 15 minutowe odstępy między wychodzącymi i wchodzącymi grupami zorganizowanymi

ORLIKI:

 1. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może brać udział jednocześnie do 250 osób, limit ten nie odnosi się do osób prowadzących zawody/zajęcia/wydarzenia sportowe. Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
 2. Uczestnicy dokonują rezerwacji oraz zgłaszają swoją obecność u animatora lub pracownika MOSiR.
 3. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
 4. Małoletni do ukończenia 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej dorosłej osoby.
 5. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku.
 6. Istnieje możliwość korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego.
 7. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
 8. Obowiązują 15 minutowe odstępy między wychodzącymi i wchodzącymi grupami zorganizowanymi.
 9. Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego. Sprzęt nie jest udostępniany przez animatora/pracownika MOSiR

Sporządzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1829) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii